گفتگو درباره آنچه نمی‌خواهند مردم بدانند!

علیرضا جاوید عربشاهی، در سخنرانی مسجد جامع و مصلای گناباد، در گفتگویی شفاف و صادقانه با مردم، در خصوص آنچه خواهد گفت که سایرین نمیخواهند مردم بدانند.

گفتگو درباره آنچه نمی‌خواهند مردم بدانند!

درباره آنچه نمی خواهند مردم بدانند

گفتگوی شفاف و صادقانه با مردم

علیــــرضا  جـــاویــــــــدعـــربــشــــاهـــی

ســــه شنبــه : ۲۹ بهمـــــن ساعــــت ۱۹:۳۰

مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) شهرستان گناباد

دیدگاه ها