گفتگو درباره آنچه نمی‌خواهند مردم بدانند!

علیرضا جاوید عربشاهی، در سخنرانی مسجد جامع و مصلای گناباد، در گفتگویی شفاف و صادقانه با مردم، در خصوص آنچه خواهد گفت که سایرین نمیخواهند مردم بدانند.

گفتگو درباره آنچه نمی‌خواهند مردم بدانند!

<p><strong>درباره آنچه نمی خواهند مردم بدانند<br><br>گفتگوی شفاف و صادقانه با مردم<br><br>علیــــرضا&nbsp; جـــاویــــــــدعـــربــشــــاهـــی<br><br>ســــه شنبــه : ۲۹ بهمـــــن ساعــــت ۱۹:۳۰<br><br>مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) شهرستان گناباد<br></strong></p>

دیدگاه ها