برنامه‌های علیرضا جاوید عربشاهی در حوزه‌های ملی

برنامه‌های کاندیدای جوان انقلابی، علیرضا جاوید عربشاهی، در حوزه‌های ملی به شرح ذیل است:

برنامه‌های علیرضا جاوید عربشاهی در حوزه‌های ملی

برنامه‌های ملی علیرضا جاود عربشاهی:

•  مبارزه قاطع و فراجناحی با مساله فساد در همه ارکان کشور
•  شفافیت آراء و اطلاع مردم از آراء نمایندگان در همه مصوبات مجلس
•  لغو و اصلاح تصمیمات ضد مردمی در تصمیم‌گیری کشور
•  حمایت قاطع از راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان و صنایع خلاق
•  اخذ مالیات از مشاغل پُردرآمد و تخصیص آن به توسعه آموزش و بهداشت رایگان
•  حذف مجوزهای دست‌وپاگیر در راه‌اندازی کسب‌وکارها
•  اعلام عمومی حقوق و مزایای همه مدیران کشور
•  اصلاح روند اجرایی خصوصی‌سازی از طریق عرضه در بورس

دیدگاه ها