برنامه‌های علیرضا جاوید عربشاهی در حوزه منطقه

برنامه‌های کاندیدای جوان انقلابی، علیرضا جاوید عربشاهی، در حوزه‌های ملی به شرح ذیل است:

برنامه‌های علیرضا جاوید عربشاهی در حوزه منطقه

برنامه‌های منطقه‌ای علیرضا جاوید عربشاهی:

•  توزیع عادلانه فرصت ها در تمامی شهرها و روستاهای منطقه
•  تکریم و پشتیبانی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی و کارآفرینان
•  حمایت از مرکزرشدفناوری و توسعه فناوری و اشتغال دانش بینان
•  حمایت از توسعه مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک
•  توان افزایی بانوان خلاق و فناور در جهت توسعه اشتغال بانوان
•  ایجاد سامانه شفافیت و نظارت بر چگونگی توزیع امکانات و منابع
•  تامین مسکن مناسب برای جوانان
•  توسعه زیرساخت ها (فرودگاه،راه‌آهن،راه های مواصلاتی شهری و روستایی و ...)
•  حمایت قاطع از کشاورزان و دامداران در جهت افزایش بهره وری
•  تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری در جهت رونق اقتصادمحلی
•  تکمیل و توسعه چرخه تولید محصولات کشاورزی، لبنی و طیور
•  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات باغی،زراعی و دامی
•  تشکیل گروه های نخبگانی مشورتی در تمامی روستاها و شهرها
•  تجاری سازی مزیت های نسبی منطقه (گردشگری،زعفران،پسته،گیاهان دارویی،سفال،نمد و ...)
•  ایجاد و توسعه واحدهای فناور صنعتی و معدنی
•  راه اندازی کسب و کارهای فضای مجازی در جهت توسعه تجارت الکترونیک
•  احیا صنایع بومی و کارگاه های فراوری
•  حمایت از رسانه های مکتوب و مجازی و ارتباط مستمر و مستقیم با اصحاب رسانه
•  ارتقای کمی و کیفی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی در جهت تقویت جایگاه علمی منطقه
•  ارتقای منزلت اجتماعی نخبگان علمی،فرهنگی،ورزشی و هنری
•  توسعه برنامه های فرهنگی،ورزشی و اجتماعی بر اساس الگوهای بومی

دیدگاه ها