پیام علیرضا جاوید عربشاهی در آغاز رقابت‌های انتخاباتی: نه بازگشت به گذشته و نه تحمل وضع موجود، بلکه تغییر به نفع مردم

از اعماق وجودم معتقدم تنها راه پیشرفت و آبادانی، مبارزه خستگی ناپذیر با فقر و فساد و تبعیض و مقابله با باندهای قدرت و ثروت است.

پیام علیرضا جاوید عربشاهی در آغاز رقابت‌های انتخاباتی: نه بازگشت به گذشته و نه تحمل وضع موجود، بلکه تغییر به نفع مردم

<p>مردم عزیز، سلام<br><br>در شرایطی وارد عرصه #انتخابات شده ام که معیشت ما در شرایط مساعدی قرار ندارد&zwnj; و به دلیل سوءمدیریت ها و عدم نظارت صحیح ، فشار اقتصادی سنگینی بر دوش آحاد مردم به خصوص محرومین و مستضعفین وارد شده است.مستضعفینی که صاحبان اصلی این انقلاب هستند. انقلابی که آمده است تا #عدالت اجتماعی برقرار شود، تا فاصله طبقاتی از بین برود، تا #فرصت&zwnj;ها به صورت عادلانه در اختیار همگان قرار گیرد.<br><br>از اعماق وجودم معتقدم تنها راه پیشرفت و آبادانی، مبارزه خستگی ناپذیر با #فقر و #فساد و #تبعیض و مقابله با باندهای #قدرت و #ثروت است که اگر #فساد از میان برداشته شود قطعا بیکاری ریشه کن شده و بهبود معیشت حاصل خواهد گردید و مردم طعم شیرین #عدالت را همراه با رفاه و پیشرفت خواهند چشید.<br><br>و این مهم حاصل نخواهد شد جز با توکل بر خداوند بزرگ و همت مردم در تحقق شعار نه بازگشت به گذشته و نه تحمل وضع موجود، بلکه #تغییر_به_نفع_مردم. <br><br>با آرزوی روزهای بهتر #علیرضا_جاویدعربشاهی</p>

دیدگاه ها