اعلام برنــامه هــای همراهی علیرضا جــاویدعــربشاهی - دو شنبه ۲۸بهمن ماه

برنامه‌های همراهی علیرضا جاوید عربشاهی با مردم در روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه به شرح ذیل اعلام گردید.

اعلام برنــامه هــای همراهی  علیرضا جــاویدعــربشاهی  - دو شنبه ۲۸بهمن ماه

<p>برنامه&zwnj;های همراهی علیرضا جاوید عربشاهی با مردم در روز دوشنبه &nbsp;۲۸ بهمن ماه به شرح ذیل اعلام گردید:<br><br><strong>ساعت ۱۰:۰۰ - مسجد جامع بیمرغ</strong></p><p><strong>ساعت &nbsp;۱۱:۰۰ - مسجد جامع گیسور</strong></p><p><strong>ساعت ۱۲:۳۰ - مسجد جامع رحمت آباد</strong></p><p><strong>ساعت ۱۴:۳۰ - مسجد جامع نوده پشنگ</strong></p><p><strong>ساعت ۱۶:۰۰ - مسجد صاحب الزمان (عج) حاجی آباد</strong></p><p><strong>ساعت ۱۸:۰۰ - حسینیه امام رضا (ع) روشناوند</strong></p><p><strong>ساعت ۲۰:۰۰ - مهدیه بیلند</strong><br></p>

دیدگاه ها