علیرضا جاوید عربشاهی، اولین کاندیدای گنابادی که سند شفافیت و ضد فساد را امضا کرد

علیرضا جاوید عربشاهی، به عنوان اولین کاندیدای گنابادی که سند شفافیت و ضدفساد را امضا کرد.

علیرضا جاوید عربشاهی، اولین کاندیدای گنابادی که سند شفافیت و ضد فساد را امضا کرد

<p>در پی اهمیت موضوع شفافیت و مقابله با فساد، علیرضا جاوید عربشاهی، به عنوان نخستین کاندیدای شهرستان&zwnj;های گناباد و بجستان، سند شفافیت و ضد فساد را امضا کرد.</p><p><img src="https://i.froala.com/download/f6e267b243c6da84d9783f14e3f5e314df0f8402.jpg?1582064745" style="width: 300px;" class="fr-fic fr-dib"></p>

دیدگاه ها