موسسه توسعه گردشگری به کمک استارت اپهای حوزه گردشگری می‌آید

در جلسه مشترک علیرضا جاوید عربشاهی با رضا ابراهیم نیا مدیر موسسه توسعه گردشگری سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی تصمیمات خوبی در جهت حمایت از استارتاپهای گردشگری استان خراسان رضوی گرفته شد

موسسه توسعه گردشگری به کمک استارت اپهای حوزه گردشگری می‌آید

در ابتدای جلسه ابراهیم نیا ضمن تبیین ظرفیت‌های خوب موسسه توسعه گردشگری در خصوص حمایت از صنعت گردشگری بر لزوم تعامل بین موسسه با پارک علم و فناوری و مراکزرشدفناوری در حوزه ایجاد و توسعه استارت اپ های گردشگری تأکید کرد.

در ادامه علیرضا جاویدعربشاهی نیز با اشاره به وجود استارتاپهای موفق در این حوزه و همچنین ظرفیت‌های گردشگری بسیار خوب در سطح استان مانند قنات قصبه گناباد که ثبت جهانی هم شده است پیشنهاد‌های اجرایی در خصوص گسترش روابط و تعاملات و همچنین حمایت از استارتاپها با توجه به ظرفیت موسسه توسعه گردشگری ارائه نمود.

موسسه توسعه گردشگری که باهدف ایجاد زیرساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی موردنیاز جهت توسعه گردشگری پایدار  و طراحی و برنامه‌ریزی مناسب در مناطق مستعد گردشگری و معرفی پروژه‌های مناسب جهت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی از طریق ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران طرح‌ها و روان‌سازی و همچنین کمک به استفاده از اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی فعالیت می‌کند می‌تواند نقش بسیار تأثیرگذاری در ایجاد و توسعه استارت اپهای حوزه گردشگری ایفا نماید

شایان‌ذکر است پروژه‌هایبزرگی مانند چالیدره،منطقه نمونه هفت‌حوض،جغتای،پیش کوه،بوستان سرخاندیز،زردشت ششتمد و دهکده سلامت طرقبه ازجمله پروژه‌های ایجادشده این موسسه در سطح استان خراسان رضوی است

دیدگاه ها